8. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 8)( 1642 - 1919)

Analyzovat uzel

Vývoj názvu:

  • 1642 - 1645Pěší pluk Schifer (Regiment zu Fuß Schifer)
  • 1645 - 1647Pěší pluk Knöring (Regiment zu Fuß Knöring)
  • 1647 - 1661Pěší pluk Starhemberg (Regiment zu Fuß Starhemberg)
  • 1792 - 1799Pěší pluk svobodného pána von Huff č. 8 (Infanterie Regiment Freiherr von Huff Nr. 8)
  • 1799 - 1801Pěší pluk č. 8 (Infanterie Regiment Nr. 8)
  • 1801 - 1865Pěší pluk arcivévody Ludvíka Josefa č. 8 (Infanterie Regiment Erzherzog Ludwig Joseph Nr. 8)
  • 1865 - 1870Pěší pluk svobodného pána Josefa von Gerstner č. 8 (Infanterie Regiment Freiherr Joseph v. Gerstner Nr. 8)
  • 1890 - 1918Pěší pluk arcivévody Karla Štěpána č. 8 (Infanterieregiment Erzherzog Carl Stephan Nr.8)

Umístění

  • 1904 - 1914Brno - sídlo štábu

Doplňuje se z:

Nadřízený

III/IR 8 - 2 GbBrig; IV/IR 8 - 7 IBrig

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pěších_pluků_císařsko-habsburské_armády

valka.cz:

Řadový pěší pluk č. 8 [1867-1873]

(8th Line Infantry Regiment / Linien-Infanterie-Regiment Nr. 8)

Read more: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/title/Radovy-pesi-pluk-c-8-1867-1873/t/122304#ixzz1irLDyT1m

Podřízený

Součást

Příslušníci/členové

Tematické okruhy:

pěší pluky, Morava a Slezsko
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV