12. pěší pluk (Infanterieregiment Nr. 12)( 1702 - 1918)

Analyzovat uzel

Vývoj názvu:

  • 1893 - 1913Infanterieregiment Parmann Nr.12

Doplňuje se z:

Nadřízený

Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:

veliteľ - Oberst Joseph Leide

veliteľstvo pluku, I. a II. prápor (Znaim-Klosterbruck), III. prápor (Komárom), IV. prápor (Sarajevo)

nadriadené útvary: 4. pešia divízia (II. armádny zbor)

Stav pluku v júli 1914:

národnostné zloženie: 58% Maďari, 31% Slováci, 11% ostatní

doplňovací obvod: Komárom (v súčasnosti Komárno v Slovenskej republike a Komárom v Maďarsku)

Zaradenie pluku v auguste 1914:

IR 12 (I, II, a III. prápor) v zostave 66. pešej brigády 33 pešej divízie (V. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku

IV. prápor IR 12 v zostave 9. horskej brigády 1. pešej divízie (XV. armádny zbor) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku

Součást

Příslušníci/členové

Tematické okruhy:

pěší pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Spoluautoři: RK