35. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 35)( 1683 - 1918)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

http://cs.wikipedia.org/wiki/35._pěší_pluk

Podřízený

Součást

Tematické okruhy:

pěší pluky, Čechy
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV