28. zeměbranecký pěší pluk (k. k. Landwehr Infanterieregiment Nr. 28)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Tematické okruhy:

střelecké pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV