87. pěší pluk (Infanterieregiment Nr. 87)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:

veliteľ - Oberst Dionys Rabatsch

veliteľstvo pluku, II, III. a IV. prápor (Pola), I. prápor (Cilli)

nadriadené útvary: 28. pešia divízia (III. armádny zbor)

Stav pluku v júli 1914:

národnostné zloženie: 86% Slovinci, 14% ostatní

doplňovací obvod: Cilli (v súčasnosti Celje v Slovinsku)

Zaradenie pluku v auguste 1914:

IR 87 (I, II, a III. prápor) v zostave 55. pešej brigády 28. pešej divízie (III. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku

IV. prápor IR 87 v zostave 9. horskej brigády 1. pešej divízie (XV. armádny zbor) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku

Tematické okruhy:

Rakousko-uherská armáda
Řadové pěší pluky

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Spoluautoři: RK