97. pěší pluk (Infanterieregiment Nr. 97)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:

veliteľ - Oberst Carl Freiherr Knopp von Kirchwald

veliteľstvo pluku, I. a II. prápor (Belovar), III. prápor (Triest), IV. prápor (Carlstadt)

nadriadené útvary: 36. pešia divízia (XIII. armádny zbor)

Stav pluku v júli 1914:

národnostné zloženie: 45% Slovinci, 27% Chorváti a Srbi, 20% Taliani, 8% ostatní

doplňovací obvod: Triest (v súčasnosti Trieste v Taliansku)

Zaradenie pluku v auguste 1914:

IR 97 v zostave 55. pešej brigády 28. pešej divízie (II. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku

Tematické okruhy:

Rakousko-uherská armáda
Řadové pěší pluky

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Spoluautoři: RK