71. pěší pluk (Infanterieregiment Nr. 71)( 1860 - 1918)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Infanterieregiment Galgótzy Nr.71

23 Jul 17 V/IR 71 - 144 HIBrig

15 Jun 18 27 IBrig-(3): III, V/IR71 by now III, I/IR 112

Dokumenty

Ztráty IR 71 (2014)

Tematické okruhy:

pěší pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Spoluautoři: RK