9. honvédský pěší pluk (9. honvéd gyalogezred)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Mierová dislokácia pluku v roku 1914:

veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Kassa

nadriadené útvary: 77. pešia brigáda Honvédu 39. pešej divízie Honvédu

Stav pluku v auguste 1914:

veliteľ - Preinreich Gyula ezredes

národnostné zloženie: 91% Maďari, 9% ostatní

doplňovací obvod: Kassa a Iglo (v súčasnosti Košice a Spišská Nová Ves v Slovenskej republike)

Zaradenie pluku v auguste 1914:

HIR 9 v zostave 77. pešej brigády Honvédu 39. pešej divízie Honvédu (VI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku

Tematické okruhy:

honvédské pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK