13. honvédský pěší pluk (13. honvéd gyalogezred)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Mierová dislokácia pluku v roku 1914:

veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Pozsony

nadriadené útvary: 73. pešia brigáda Honvédu 37. pešej divízie Honvédu

Stav pluku v auguste 1914:

veliteľ - Pogány Antal ezredes

národnostné zloženie: 51% Slováci, 28% Maďari, 20% Karpatskí Nemci, 1% ostatní

doplňovací obvod: Pozsony (v súčasnosti Bratislava v Slovenskej republike)

Zaradenie pluku v auguste 1914:

HIR 13 v zostave 73. pešej brigády Honvédu 37. pešej divízie Honvédu (V. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku

Součást

Tematické okruhy:

honvédské pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK