16. honvédský pěší pluk (16. honvéd gyalogezred)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Mierová dislokácia pluku v roku 1914:

veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Beszterczebány

nadriadené útvary: 78. pešia brigáda Honvédu 39. pešej divízie Honvédu

Stav pluku v auguste 1914:

veliteľ - Hill Ferencz ezredes

národnostné zloženie: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% ostatní

doplňovací obvod: Beszterczebány (v súčasnosti Banská Bystrica v Slovenskej republike)

Zaradenie pluku v auguste 1914:

HIR 16 v zostave 78. pešej brigády Honvédu 39. pešej divízie Honvédu (VI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku

Tematické okruhy:

honvédské pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK