27. pěší pluk (Infanterie Regiment Nr. 27)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:

veliteľ - Oberst Carl Weber

veliteľstvo pluku, I, II. a IV. prápor (Laibach), III. prápor (Graz)

nadriadené útvary: 28. pešia divízia (III. armádny zbor)

Stav pluku v júli 1914:

národnostné zloženie: 94% Rakúšania, 6% ostatní

doplňovací obvod: Graz (v súčasnosti Graz v Rakúsku)

Zaradenie pluku v auguste 1914:

IR 27 v zostave 56. pešej brigády 28. pešej divízie (III. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku

Součást

Tematické okruhy:

Rakousko-uherská armáda
Řadové pěší pluky

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK
Zdroje
  • _internet: http://www.austrianphilately.com/dixnut/