11. honvédský pěší pluk (11. honvéd gyalogezred)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Mierová dislokácia pluku v roku 1914:

veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Munkács

nadriadené útvary: 77. pešia brigáda Honvédu 39. pešej divízie Honvédu

Stav pluku v auguste 1914:

veliteľ - Lippahorai Pillepić Rezső ezredes

národnostné zloženie: 42% Maďari, 40% Slováci, 10% Rusíni-Ukrajinci, 8% ostatní

doplňovací obvod: Munkács a Ungvár (v súčasnosti Mukačevo a Užgorod na Ukrajine)

1 May 15 77 HIBrig-(3): VII MaBaon HIR 11- 13 IBrig

1 Sep 15 77 HIBrig-(3): MaBaonHIR 11 - 15 ID

23 Jul 17 77 HIBrig-(2): II, III/HI HIR 11 -d.225 ID, VI Kps from 39 HID

Tematické okruhy:

honvédské pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK
Spoluautoři: JV