85. pěší pluk (Infanterie Regiment Nr. 85)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:

veliteľ - Oberst Oskar Ritter Bolberitz von Bleybach

veliteľstvo pluku, I. a IV. prápor (Löcse), II. prápor (Máramaros Sziget), III. prápor (Rogatica)

nadriadené útvary: 27. pešia divízia (VI. armádny zbor)

Stav pluku v júli 1914:

národnostné zloženie: 33% Rusíni-Ukrajinci, 29% Rumuni, 28% Maďari, 10% ostatní

doplňovací obvod: Máramaros Sziget (v súčasnosti Sighetu-Marmatiei v Rumunsku)

Zaradenie pluku v auguste 1914:

IR 85 (I, III, a IV. prápor) v zostave 54. pešej brigády 27. pešej divízie (VI. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku

II. prápor IR 85 v zostave 7. horskej brigády 1. pešej divízie (XV. armádny zbor) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku

Součást

Tematické okruhy:

pěší pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK