2. zeměbranecký hulánský pluk (k. k. Landwehr Ulanenregiment Nr. 2)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

posádkou ve Vysokém Mýtě

Tematické okruhy:

jezdecké jednotky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK
Spoluautoři: JV