Tekovská župa (comitatus Barsiensis)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Oblast:

Bars vármegye

Přiřazená organizace

Dokumenty

Tekovská župa (?? - ??)

Tematické okruhy:

župy na Slovensku
Autor: JV