31. domobraneký pěší pluk (31. népfelkelő gyalogezred)( ?? - 1918)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Tematické okruhy:

domobranecké pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK