8. polní kanonový pluk (Feldkanonenregiment Nr. 8)( 1885 - 1918)

Analyzovat uzel

Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:

veliteľ - Oberst Eduard Ritter von Ripper

veliteľstvo pluku, I. a II. oddiel: Görz (v súčasnosti Gorizia v Taliansku)

nadriadené útvary: 3. poľná delostrelecká brigáda (III. armádny zbor)

Stav pluku v júli 1914:

národnostné zloženie: 56% Slovinci, 22% Rakúšania, 22% ostatní

doplňovací obvod: 3.Korpskommando (na území súčasného Rakúska, Slovinska a Chorvátska)

Zaradenie pluku v auguste 1914:

FKR 8 v zostave 28. poľnej delostreleckej brigády 28. pešej divízie (III. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku

Tematické okruhy:

Dělostřelecké jednotky

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK