Elektronická encyklopedie historie

Vítej, poutníče, kterýs dorazil na web Elektronické encyklopedie historie. Na úvod se sluší stručně se představit - Elektronická encyklopedie historie je informační systém sloužící pro práci s informacemi o historii. Veškeré potřebné informace o ní se skrývají v sekci O projektu.

Z bočního menu se lze dostat do jednotlivých sekcí Elektronické encyklopedie. Každá sekce se skládá z úvodní stránky, na níž je možno vybrat si pomocí filtrů a časového určení předmět zájmu dle libosti, stránky se seznamem výsledků tohoto výběru, a konečně z karet jednotlivých záznamů, které se otevírají po rozkliknutí příslušného záznamu v novém okně. Mezi kartami lze pak přímo přecházet pomocí vazeb mezi hesly encyklopedie, které jsou realizovány jako hypertextové odkazy v kartě záznamu.

Přejeme příjemný pobyt a preventivně prosíme o shovívavost s našimi neobratnými a nehotovými pokusy o obcování s historií.


© 2008 Elektronická encyklopedie historie Úvodní strana | O projektu | Přihlásit se