Radikálně pokroková strana( 4.4. 1897 - duben 1908)

Analyzovat uzel

Vznikl z

Vznik odtržením části členů Národní strany pokrokové.

Předsedou:

zřejmě Antonín Hajn po celou dobu

Změnil se v

Tematické okruhy:

České země 1848-1918

Kategorie:

politické strany
Autor: RK