Česká strana státoprávně pokroková( 20.4. 1908 - 1918)

Analyzovat uzel

Vznikl z

Programem "úplné provedení státní samostatnosti zemí českých na základě českého státního práva"

Předsedové:

1908-1912 - Antonín Hajn

Tematické okruhy:

České země 1848-1918

Kategorie:

politické strany
Autor: RK