Paměti lékaře 1910-1920, čs. legie v Itálii( 2002 )

Analyzovat uzel

Autor: Fleischmann, Václav


Organizace

Bibliografický záznam

Fleischmann, Václav: Paměti lékaře 1910-1920, čs. legie v Itálii; Votobia, Praha 2002

Tematické okruhy:

Deníky
Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Československé legie

Kategorie:

Paměti/vzpomínky
Autor: RK