Po zapadlých stopách českých vojáků. Z Julských Alp k Jadranu.( 2008 )

Analyzovat uzel

Autor: Vričan, Josef


isbn 978-80-254-3535-9

Bibliografický záznam

Vričan, Josef: Po zapadlých stopách českých vojáků. Z Julských Alp k Jadranu. 2008

Tematické okruhy:

Italská fronta
Výběrová bibliografie WW1

Kategorie:

Kniha
Autor: JV