Češi v 1. světové válce. 2. díl, Na frontách velké války( 2006 )

Analyzovat uzel

Autor: Nedorost, Libor


Bibliografický záznam

Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 2. díl, Na frontách velké války; Libri, Praha 2006

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Výběrová bibliografie WW1

Kategorie:

Kniha
Autor: RK