Češi v 1. světové válce. 3. díl, Do hořkého konce( 2007 )

Analyzovat uzel

Autor: Nedorost, Libor


Bibliografický záznam

Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 3. díl, Do hořkého konce; Libri, Praha 2007

Tematické okruhy:

Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Výběrová bibliografie WW1

Kategorie:

Kniha
Autor: RK