Malíř na frontě. Soča a Italie 1917-1918( 1996 )

Analyzovat uzel

Autor: Váchal, Josef


2. vydání pamětí Josefa Váchala

Bibliografický záznam

Váchal, Josef: Malíř na frontě. Soča a Italie 1917-1918; Paseka. Praha 1996

Tematické okruhy:

Deníky
Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku

Kategorie:

Paměti/vzpomínky
Autor: RK