Zapomenutá fronta: vojákův deník a úvahy jeho syna( 2001 )

Analyzovat uzel

Autor: Tříska, Jan F.; Ceplová, Zuzana


Anotace

Na základě deníku a vzpomínek svého otce popisuje jeho syn nasazení českého dělostřelce na italské frontě od jara 1917 do konce války, jeho zajetí, vstup do italských legií a účast v bojích o Těšínsko a Slovensko 1919.

Recenze

Deník/vzpomínky pouze převypráví, nelze poznat, co přímo cituje a co přeformuloval. O Těšínsku a Slovensku neuvádí téměř žádné konkrétní informace, o italské frontě vcelku dost.

Bibliografický záznam

Tříska, Jan F.; Ceplová, Zuzana: Zapomenutá fronta: vojákův deník a úvahy jeho syna; Praha 2001

Tematické okruhy:

Češi a Slováci ve Velké válce
Češi a Slováci v Rakousku-Uhersku
Italské legie
Výběrová bibliografie WW1

Kategorie:

Kniha
Autor: RK