Zápisky Václava Poláčka ze světové války a ze života v Hojkově( 2011 )

Analyzovat uzel

Autor: Poláček, Václav


Bibliografický záznam

Poláček, Václav: Zápisky Václava Poláčka ze světové války a ze života v Hojkově; Calendula. Jihlava 2011

Tematické okruhy:

Deníky

Kategorie:

Paměti/vzpomínky
Autor: RK