Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia( 2006 )

Analyzovat uzel

Autor: Dangl, Vojtech


Bibliografický záznam

Dangl, Vojtech: Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia; Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Bratislava 2006

Tematické okruhy:

Výběrová bibliografie WW1

Kategorie:

Kniha
Autor: RK