Boj o Drinu v září a říjnu r.1914( 1937 )

Analyzovat uzel

Autor: Melichar, F.


Bibliografický záznam

Melichar, F.: Boj o Drinu v září a říjnu r.1914 1937

Tematické okruhy:

Velká válka obecně

Kategorie:

Kniha
Autor: JV