50. pěší brigáda( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Nadřízený

Podřízený

Tematické okruhy:

Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
vojenské jednotky
Autor: JV