99. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 99)( 1883 - 1918)

Analyzovat uzel

Vývoj názvu:

  • 1883 - 1918Infanterieregiment Nr. 99 Georg I. König der Hellenen

Umístění

Doplňuje se z:

Nadřízený

1883 - ?? - velitel (1883 - ??)

Podřízený

Součást

Tematické okruhy:

pěší pluky, Morava a Slezsko
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Zdroje
  • _internet: http://www.austrianphilately.com/dixnut/
  • _internet: http://www.mlorenz.at/