13. domobranecký pěší pluk (k. k. Landsturm Infanterieregiment Nr. 13)( 1914 - 1918)

Analyzovat uzel

Vznikl z

Doplňuje se z:

Nadřízený

Tematické okruhy:

domobranecké pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV