73. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 73)( 1860 - 1918)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Podřízený

Součást

Tematické okruhy:

pěší pluky, Čechy
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV