91. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 91)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

15 Jun 18 l7 IBrig-(3): IV/IR 91 by now II/IR 75

Podřízený

Součást

Příslušníci/členové

Změnil se v

Tematické okruhy:

pěší pluky, Čechy
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV