94. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 94)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

15 Jun 18 57 IBrig-(3) = former I, II/IR 94, I/IR 28 (with 47 ID): III, IV/IR 94 by now I, II/IR 121

1 Jul 18 III/IR 94 - 93 IBrig

15 Oct 18 57 IBrig-(2): III/IR 94 - AGp Albanien unm

Součást

Příslušníci/členové

Tematické okruhy:

pěší pluky, Čechy
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV