8. zeměbranecký pěší pluk (k. k. Landwehr Infanterieregiment Nr. 8)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Mierová dislokácia pluku v roku 1914:

veliteľstvo pluku a I, II. a III. prápor: Prag

nadriadené útvary: 42. pešia brigáda Landwehru 21. pešej divízie Landwehru (VIII. armádny zbor)

Stav pluku v auguste 1914:

veliteľ - Oberst Albert Welley

národnostné zloženie: 95% Česi, 5% ostatní

Zaradenie pluku v auguste 1914:

LIR 8 v zostave 42. pešej brigády Landwehru 21. pešej divízie Landwehru (VIII. armádny zbor) – pluk určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku

Tematické okruhy:

střelecké pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Spoluautoři: RK