8. polní houfnicový pluk (k. u. k. Feldhaubitzregiment Nr. 8)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Tematické okruhy:

dělostřelecké jednotky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Spoluautoři: RK