28. domobranecký pěší pluk (k. k. Landsturm Infanterieregiment Nr. 28)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

Tematické okruhy:

domobranecké pluky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: RK
Spoluautoři: JV