Autorská práva

Na webu EE zveřejňujeme množství materiálů, jejichž autory nejsme (dokumenty a díla vztahující se k historii), a které tudíž podléhají autorskému zákonu. Jelikož s tímto zákonem tradičně bývají potíže a setkáváme se občas s různými mýty ohledně jeho fungování, vyjádříme se zde k tomuto tématu.

Autorský zákon je součástí Občanského práva, upravujícího soužití mezi občany navzájem (nikoliv mezi občany a státem). Proti nezákonnému zacházení s dílem se tak může ohradit držitel práv k němu, nikoliv třetí osoba či stát. V případě sporu soud rozhoduje v občanském soudním řízení, v rámci něhož soud rozhoduje o tom, zda bylo něčí právo poškozeno a jak, a případně rozhoduje, jakým způsobem má být daný stav napraven.

Ve světle těchto obecných informací pak přistupujeme ke zveřejňování děl takto:
Díla volná už z definice nepředstavují problém a zveřejňujeme je bez omezení.
Díla, držitel jejichž majetkových práv se zveřejněním na tomto webu souhlasí, zveřejňujeme v rámci jeho souhlasu.
Konečně díla, o nichž nevíme pozitivně, že jsou díly volnými, ani nemáme souhlas majitele majetkových práv, zveřejňujeme v případě, že splňuje tyto požadavky:
1) autor je dávno mrtev a neznáme současné držitele majetkových práv (většinou jeho dědice), případně vůbec nevíme, zda už uplynulo 70 let od smrti autora
2) jsme přesvědčeni, že není naděje, že by kdy dílo bylo znovu vydáno, ať už proto, že majitel práv o tom, že jeho předek toto dílo napsal, ani neví, nebo proto, že jde o dílo, které není pro vydavatelství absolutně zajímavé.

Všechna díla zveřejňujeme tudíž v dobré víře, že jejich zveřejněním nikomu nezpůsobíme žádnou újmu. Pokud přesto některému držiteli majetkových práv zveřejnění jeho díla na tomto webu vadí, prosíme ho, nechť se nám ozve (na níže uvedený mail) a my situaci ochotně napravíme. Děkujeme za pochopení.

Kontakt: ee@valka.cz


© 2008 Elektronická encyklopedie historie Úvodní strana | O projektu | Přihlásit se