Filosofická východiska

Na tomto místě bychom rádi zveřejnili své úvahy o zkoumání historie. První dva texty jsme sepsali každý zvlášť, a jsou východiskem našich společných postojů k tomuto tématu, které jsou shrnuty v textu Manifest EE

Jiří Vrba:
(Moje) !amatérská! ?postmoderní? filosofie (historie)

Radim Kapavík:
Co je to historie

Jiří Vrba, Radim Kapavík:
Manifest EE


© 2008 Elektronická encyklopedie historie Úvodní strana | O projektu | Přihlásit se