Manifest EE

Jaká jsou tedy naše východiska při obcování s historií?

1) Události se bezpochyby dály. Události lze nepochybně zkoumat

Události se děly podle jistého řádu (mohly se dít různě, ale ne libovolně). Událost je změna životního prostředí člověka. Jedna událost se od jiných událostí odlišuje časem a místem, příčinami a následky, událostí se účastní objekty a subjekty. Událost jako taková zaniká, přetrvávají pouze subjekty a objekty touto událostí pozměněné. Události lze zkoumat pouze nepřímo, prostřednictvím stop, které zanechaly. Výsledky zkoumání závisí na metodě a cíli zkoumání. Zkoumající(subjekt) a jeho metody se mohou v důsledku zkoumání(událost) událostí(objektů) měnit.

2) Události zkoumá historiografie (dějezpyt)

Události lze zkoumat prostřednictvím stop, které zanechaly. Oblast zájmu si proto historik vymezuje jako množinu pramenů, které bude zkoumat.

Tento web (a platí to i o práci historika obecně) nemá poskytovat přednostně interpretace, ale přístup ke stopám minulosti a návod k tvorbě osobní metody interpretace. (Foucalt píše něco v tom smyslu, že tak jako se dříve archeologie snažila být historií, tak nyní dochází k opačnému, a historie by měla být archeologií).

Přístup k informacím má být co nejjednodušší. Toho lze dosáhnout jejich zpřístupněním, centralizací, strukturováním a vzájemným provázáním.

Entity (osoby, organizace, události...) mají vnitřní strukturu a jsou i členěny a seskupovány směrem ven. Tyto struktury, členění a seskupování mají zákonitosti, jež lze studovat a zohlednit.

Entity mají vzájemné vztahy. Tyto vztahy mají zákonitosti, které lze studovat a zohlednit.

3) Historie (dějiny) je lidský konstrukt, pomysl

Poté, co prozkoumá stopy z oblasti, kterou si vymezil, vyhodnotí je a vytvoří si model událostí, přistoupí historik k dějepisné fázi – psaní dějin (dějepis).

Smysl tomuto počínání dává člověk a jeho vnímání historie. Dějepis si člověk stvořil z nějakého důvodu a dal mu nějaký smysl. Smysl dějepisu se tak pravděpodobně mění s tím, jak se mění člověk a společnost. Navíc každý člověk může smysl dějepisu vidět jinde.

Postmoderní situace nás má k pluralitě názorů a přístupů. Nás konkrétně vede k historii „viděné zespodu“ a „z více stran“, a dále snaze nepodléhat aktuálním „módním trendům“ - tak jako v 19. století se na historii často nahlíželo prizmatem nacionalismu, dnes se často přehnaně zdůrazňují ekonomické faktory. To je třeba akceptovat jako svědectví o dané době, ale nesmí to být přenášeno na pohled na minulost.


© 2008 Elektronická encyklopedie historie Úvodní strana | O projektu | Přihlásit se