Co je to Elektronická encyklopedie historie

Elektronická encyklopedie historie je informační systém pro práci s informacemi o historii. Umožňuje vkládat historická data, efektivně je využívat při tvorbě různých přehledů a (do budoucna) analýz nad nimi, a prezentovat je.

Stojí na několika principech:

Snadná přístupnost - EE je plně webová aplikace, k jejímu prohlížení i tvoření je tedy třeba pouze připojení k intrnetu

Centralizace - Redakční systém umožňuje spolupráci více lidí při tvorbě obsahu encyklopedie, přičemž informace jsou uloženy v jedné databázi a přístupné všem. Při tom zůstává zachováno autorství jednotlivých záznamů v Encyklopedii, redaktor nemá právo měnit záznamy jiného redaktora (toto právo přísluší pouze šéfredaktorovi).

Provázanost - Záznamy v EE jsou vzájemně provázány vazbami. Redaktor může do svých záznamů přidávat vazby na jakékoliv jiné existující záznamy v Encyklopedii (tedy nejen na ty, jejichž je autorem).

Struktura a strojová srozumitelnost - Podstatou EE je sémantická síť, jejíž struktura je navržena tak, aby pokud možno co nejlépe vyhovovala svému účelu, tedy uchovávání dat o historii. Tato struktura však není konečná a stále se vyvíjí. Díky definované struktuře dat je EE pro počítač srozumitelná, což umoźňuje efektivní využití zadaných dat - jejich přehledné zobrazování, automatické tvoření různých přehledů a hlavně do budoucna různé analýzy dat v Encyklopedii.

Zpět


© 2008 Elektronická encyklopedie historie Úvodní strana | O projektu | Přihlásit se