Deník vojína; Podle zápisků z vojny pana Václava Fencla( 2014 )

Analyzovat uzel

Autor: Křížová, Stanislava


Anotace

Příslušník IR 88, povolán na podzim 1915, na frontě od zimy 1915/1916 do konce války, pak boje s Maďarskem.

Organizace

Bibliografický záznam

Křížová, Stanislava: Deník vojína; Podle zápisků z vojny pana Václava Fencla; Vydavatelství J. Sklenář. Čistá 2014

Tematické okruhy:

Deníky

Kategorie:

Paměti/vzpomínky
Autor: RK