88. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 88)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Doplňuje se z:

Nadřízený

15 Jun 18 220 IBrig-(3): III/IR 88 by now Il/IR 111

1 Jul 18 220 IBrig-(3)

15 Oct 18 94 IBrig-(3)

Dokumenty

Tematické okruhy:

pěší pluky, Čechy
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV