38. pěší brigáda (38. Infanteriebrigade)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Vývoj názvu:

  • asi srpen 1914 - asi březen 191838. pěší brigáda
  • asi březen 1918 - asi listopad 1918109. nebo 110. pěší brigáda

Nadřízený

Podřízený

Tematické okruhy:

Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV