3. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 3)( 1715 - 1920)

Analyzovat uzel

Vývoj názvu:

  • 1780 - 19183. pěší pluk arcivévody Karla (Infanterieregiment Erzherzog Carl Nr.3)

Umístění

Doplňuje se z:

Nadřízený

1715 - 1920 - velitel (1715 - 1920)

I/IR 3 - 12 GbBrig; IV/IR3 - 8IBrig; I/IR 3 - 12 GbBrig

Podřízený

Součást

Příslušníci/členové

Tematické okruhy:

pěší pluky, Morava a Slezsko
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Zdroje
  • _internet: http://www.austrianphilately.com/dixnut/
  • _internet: http://www.mlorenz.at/