24. pěší brigáda( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Nadřízený

?? - ?? - velitel (?? - ??)

Podřízený

Tematické okruhy:

Slezské a moravské jednotky
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
vojenské jednotky
Autor: JV