93. pěší pluk (k. u. k. Infanterieregiment Nr. 93)( 1883 - ??)

Analyzovat uzel

Umístění

Doplňuje se z:

Nadřízený

15 Oct 18 67 IBrig-(3) en route to HGp Kövess:

II/IR 93 - d. HGD Kiew from 34 ID

Podřízený

Součást

Tematické okruhy:

pěší pluky, Morava a Slezsko
Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV
Zdroje
  • _internet: http://www.austrianphilately.com/dixnut/
  • _internet: http://www.mlorenz.at/