72. pěší brigáda (72. Infanteriebrigade)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Nadřízený

Podřízený

Tematické okruhy:

Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV