37. pěší brigáda (37. Infanteriebrigade)( ?? - ??)

Analyzovat uzel

Nadřízený

Podřízený

Tematické okruhy:

Rakousko-uherská armáda

Kategorie:

vojenské jednotky
Autor: JV